Theses 

La comparaison de la version française et tchèque de La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Bc. Sára Fialková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Sára Fialková

Bakalářská práce

La comparaison de la version française et tchèque de La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Comparison of French and Czech versions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union

Abstract: This bachelor thesis deals with comparison of the French and Czech versions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first part presents the specifics of legal language, legal translation and particular translation procedures. Moreover, a chapter dedicated to the European Union's multilingualism policy and translation problems within the European Union law is contained therein as well. The practical part deals mainly with the analysis of both language versions of the Charter. Firstly, the analysed text of the Charter itself is introduced, followed by the translatological analysis which is focused on translation procedures and the comparative analysis of selected provisions of the Charter with emphasis on the differences between the examined language versions.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá komparací francouzské a české verze Listiny základních práv Evropské unie. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou představena specifika právnického jazyka, právního překladu a jednotlivé překladatelské postupy. Dále je zde kapitola věnovaná politice mnohojazyčnosti Evropské unie a překladatelským problémům v rámci práva Evropské unie. Praktická část se věnuje především analýze obou jazykových verzí Listiny. Nejprve je v této části představen samotný analyzovaný text Listiny, poté následuje traduktologická analýza zaměřená na překladatelské postupy a komparativní analýza vybraných ustanovení Listiny s upozorněním na rozdíly mezi zkoumanými jazykovými verzemi.

Klíčová slova: Listina základních práv Evropské unie, právní překlad, překladatelské postupy, právní jazyk, Evropská unie, Charter of Fundamental Rights of the European Union, legal translation, legal language, translation procedures, European union

Jazyk práce: francouzština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Christophe Gérard L. Cusimano

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 21:51, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz