Mgr. Martin Štancl

Bakalářská práce

Stabilita svahu na lokalitě sesuvu ve Zlíně

Slope stability of the landslide site in Zlín
Anotace:
Tato práce se zabývá řešením stability sesuvu svahu na lokalitě Zlín–Zlínské Paseky. Studovaná lokalita je situovaná ve flyšových horninách, které jsou náchylné k sesouvání. Cílem práce je pomocí Petterssonovy metody vypočítat úhel vnitřního tření reziduální pevnosti na smykové ploše, která vyšla 19°47´ a následně navrhnout způsob sanace sesuvu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with a stability of a landslide in the Zlín-Zlínské Paseky locality. The locality under study is situated in flysch rocks which are predisposed slide down. The aim of the work is to calculate angle of internal friction of residual stability on a shear surface using Pettersson's method and subsequently suggest method of landslide remediation. The resultant angle of internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta