Theses 

Výskyt drobných zemních savců v okolí Nového Města nad Metují – Lucie Berkovcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Berkovcová

Bakalářská práce

Výskyt drobných zemních savců v okolí Nového Města nad Metují

Distribution of Small Terrestrial Mammals in the Region of Nové Město nad Metují

Anotace: Předkládaná práce se zabývá výzkumem drobných zemních savců v kvadrátu 5662. Rešerší literatury bylo zjištěno, že v daném území bylo již dříve zaznamenáno 15 druhů. Hlavní výzkumnou metodou byl odchyt do sklapovacích pastí, který byl doplněn o nalezené kadávery drobných zemních savců. Materiál byl sbírán na 10 lokalitách. Lovecké úsilí bylo 2490 pasťonocí (trapping nights). Byly odchyceny následující druhy: rejsek obecný, rejsek malý, rejsec vodní, rejsec černý, bělozubka šedá, norník rudý, hraboš polní, myšice křovinná, myšice lesní, potkan a myš domácí. Rejsec černý byl v daném kvadrátu prokázán vůbec poprvé. Jako druh s nejširší ekologickou valencí se jeví myšice křovinná, která byla zaznamenána na 50% lokalit. Nejabundantnějším druhem byl norník rudý (38% zaznamenaných zvířat).

Abstract: Presented thesis is focused on occurrence of small terrestrial mammals in mapping square 5662. According to previous studies, there were recorded 15 species in the studied area. The main research method was snap-trapping, which was supplemented by collecting of the carcasses of small terrestrial mammals. The material was collected at 10 sites. Hunting effort was 2490 trapping nights. There were collected following species: Sorex araneus, Sorex minutus, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Crocidura suaveolens, Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis, Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis, Rattus norvegicus, Mus musculus. Neomys anomalus was recorded for the first time in the studied territory. The species with widest niche seems to be Apodemus sylvaticus. This species was recorded at 50% of studied sites. The most abundant species was Clethrionomys glareolus (38% of collected animals).

Klíčová slova: faunistika, savci drobní zemní, rozšíření, Nové Město nad Metují

Keywords: distribution, faunal study, mammals small terrestrial, Nove Mesto nad Metuji

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Hotový

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:49, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz