Theses 

Factors Influencing the Prosperity of SME – Bc. Valeriya Panshina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Bc. Valeriya Panshina

Bachelor's thesis

Factors Influencing the Prosperity of SME

Factors Influencing the Prosperity of SME

Anotácia: Tato bakalářská práce se věnuje problematice malých a středních podniků, a jejich vlivu na národní ekonomiku států. Téma je velmi aktuální v současné době, protože malé a střední podniky hrají významnou roli v efektivním zákaznickém servisu na všech úrovních. Autor zkoumá klíčové teoretické aspekty vztahující se k malým a středním podnikům a různé oblasti jejich aktivit, specifické požadavky na různé oblasti podnikového managementu a jejich vliv na celkové ekonomické výstupy malých a středních podniků. Analýza nabízí hodnotné empirické údaje, protože autorka analyzuje aktivity konkrétního malého podniku dle určených aspektů.

Abstract: This bachelor’s thesis is dedicated to the topic of small and medium companies, and the impact they have on the national economies of countries. The topic is relevant as of today, as small and medium enterprises play an ever-growing role in the effective customer service on all levels. The author investigates the key theoretical aspects related to small and medium companies and different spheres of their activities, the specificities of various corporate management directions, and their impact on the ultimate economic output of SMEs. The research also provides valuable empirical data, as the author investigates the activities of a particular small company in all key respects.

Keywords: Keywords Small and medium enterprises, corporate management, innovations, controlling, prosperity factors. Klíčová slova Malé a střední podniky, korporativní management, inovace, faktor prosperity.

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Ing. Jiří Vataha

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 4. 2019 07:03, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz