Jana ŠKAŘUPOVÁ

Diplomová práce

Výzkum školní zralosti ve vybraných zařízeních předškolní výchovy Olomouckého kraje

Research on school Maturity in selected Institutions of preschool Education in Olomouc Region
Anotace:
Práce si klade za cíl popsat období předškolního věku, k němu vážící se problematiku školní zralosti a pedagogicko - psychologické diagnostiky. Text seznamuje se základními aspekty pedagogického systému Marie Montessori. Výzkumná část srovnává výsledky školní zralosti předškolních dětí z běžných mateřských škol a výsledky dětí z mateřských škol Marie Montessori.
Abstract:
The aim of the thesis is to describe a period of preschool age and issue of school maturity as well as pedago-psychological diagnoses. This text introduces the basic aspects of Maria Montessori pedagogical system. The research compares the results of school maturity of preschool children who attend conventional nursery schools and the children attending Marie Montessori nursery schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2011
Identifikátor: 111846

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKAŘUPOVÁ, Jana. Výzkum školní zralosti ve vybraných zařízeních předškolní výchovy Olomouckého kraje. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta