Mgr. Bc. Ondřej Špičák

Bachelor's thesis

Analýza faktorů ovlivňujících motivaci začínajících podnikatelů k založení vlastního podniku

Analysis of factors affecting the motivation of new entrepreneurs to start their own company
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Analýza faktorů ovlivňujících motivaci začínajících podnikatelů k založení vlastního podniku“ je rozbor faktorů, které působí na začínající podnikatele z řad studentů Právnické fakulty a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Práce se skládá z popisu pojmového aparátu a teoretického ukotvení push a pull teorií popisujících faktory ovlivňujících podnikatelské ambice …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Analysis of factors affecting the motivation of new entrepreneurs to start their own company” is to analyze factors that affect beginner entrepreneurs from among the Faculty of law and Faculty of economy and administration students. Thesis consists of the description of conceptual tools and theoretical anchorage of the push and pull theories which describe factors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta