Tereza MIKOLÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Životní styl a hodnotová orientace mladé generace

Life style and value orientation of young generation
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Životní styl a hodnotová orientace mladé generace se zabývá problematikou tvorby hodnotové orientace a životního stylu mládeže. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola vymezuje období mladé generace a nejdůležitější změny v tomto období. Druhá a třetí kapitola objasňuje pojmy hodnotová orientace a …více
Abstract:
The Bachelor thesis Lifestyle and value orientation of the young generation deals with problem of values and lifestyles of youth. This work is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part consists of four chapters. The first chapter describes the young generation and the most important changes in this period. The second and third chapter clarifies the concepts value orientation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Oralová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKOLÁŠOVÁ, Tereza. Životní styl a hodnotová orientace mladé generace. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe