Lenka Krátká

Bakalářská práce

Management, etika a etiketa v institucích veřejné správy

Management, ethics and etiquette in public institutions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá managementem, etikou a etiketou ve veřejné správě a cílem práce je navrhnout, jak zefektivnit etiku a na jednání s občany města. V teoretické části se nabízí vymezení pojmů, kompetence veřejné správy a stručnou historii a snaží se nastínit její problémy z pohledu etiky. Dále pak praktická část je zaměřena na vyhodnocené výsledky z dotazníku a poskytnutého rozhovoru vedoucího …více
Abstract:
Bachelor thesis with focus on management, ethics and etiquette in public administration and the aim of this thesis is to suggest how to make ethics and dealing with citizens of the city more effective. The theoretical part deals with the definition of terms, competencies of public administration, brief history and I try to outline problems from the perspective of ethics. Furthermore, the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS