Bc. Matej Hudec

Master's thesis

Vztah státní správy a samosprávy ve struktuře a organizaci veřejné správy na Slovensku

The relation of Public Administration and Self-Government within the structure and organization of Public Service in Slovakia
Abstract:
The theme of dissertation is the relationship of state administration and local government in the structure and organization of pubic administration in the Slovak republic. The state administration and local govermment are the major factors of public administration. The public administration is one of the most important marks of the existance of state and achievement of power. The first part symbolized …viac
Abstract:
Témou diplomovej práce je vzťah štátnej správy a samosprávy v štruktúre a organizácii verejnej správy v Slovenskej republike. Štátna správa a samospráva sú hlavnými faktormi verejnej správy. Verejná správa je jedna z najdôležitejších znakov existencie štátu a výkonu moci. Prvá časť predstavuje súhrnný vývoj verejnej správy po druhej svetovej vojne v Československu a po rozdelení republiky v Slovenskej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedúci: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní