Bc. Anastasiia BALUKOVA

Diplomová práce

Characterization of reactive oxygen species (ROS) generation in human cells

Characterization of reactive oxygen species (ROS) generation in human cells
Abstract:
The cell culture U937 is a pro-monocytic, human histiocytic lymphoma cell line. These monocytes can differentiate into either dendritic cells or macrophages. The differentiation depends on the characteristic properties of the substances/inducers applied, for instance, U937 cells activated in the presence of phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) were found to be changed in the cell morphology with cells …více
Abstract:
Buněčná kultura U937 je pro-monocytární buněčná linie lidského histiocytového lymfomu. Tyto monocyty se mohou diferencovat na dendritické buňky nebo makrofágy. Diferenciace závisí na vlastnostech použitých látek/induktorů, například bylo zjištěno, že buňky U937 aktivované v přítomnosti forbol 12-myristátu 13-acetátu (PMA) se v morfologii buněk změnily; buňky se shromažďovaly, adherovaly a vytvářely …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ankush Prasad, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALUKOVA, Anastasiia. Characterization of reactive oxygen species (ROS) generation in human cells. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta