Bc. Anastasiia BALUKOVA

Master's thesis

Characterization of reactive oxygen species (ROS) generation in human cells

Characterization of reactive oxygen species (ROS) generation in human cells
Abstract:
The cell culture U937 is a pro-monocytic, human histiocytic lymphoma cell line. These monocytes can differentiate into either dendritic cells or macrophages. The differentiation depends on the characteristic properties of the substances/inducers applied, for instance, U937 cells activated in the presence of phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) were found to be changed in the cell morphology with cells …more
Abstract:
Buněčná kultura U937 je pro-monocytární buněčná linie lidského histiocytového lymfomu. Tyto monocyty se mohou diferencovat na dendritické buňky nebo makrofágy. Diferenciace závisí na vlastnostech použitých látek/induktorů, například bylo zjištěno, že buňky U937 aktivované v přítomnosti forbol 12-myristátu 13-acetátu (PMA) se v morfologii buněk změnily; buňky se shromažďovaly, adherovaly a vytvářely …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ankush Prasad, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALUKOVA, Anastasiia. Characterization of reactive oxygen species (ROS) generation in human cells. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta