Bc. Jozef Šebesta

Diplomová práce

Vývoj softwaru pro tvorbu porot pro soutěž IYPT

Jury creation software for IYPT
Abstract:
The aim of this thesis is to develop software solution for creating juries for the international competition for young physicists IYPT. This is the optimization problem solved in Python. The work includes the robustness testing of optimization methods for different jury sizes and border situation where each juror comes from the same country.
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je vyvinúť software pre riešenie obsadzovania porôt pre medzinárodnú súťaž mladých fyzikov IYPT. Ide o optimalizačný problém riešený v jazyku Python. Práca obsahuje testovanie robustnosti optimalizačných metód pri inej veľkosti porôt a hraničnej situácii, kedy každý porotca pochádza z rovnakej krajiny.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Plesch, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.