Lucie Mašínová

Bachelor's thesis

Vliv finanční krize na změny organizační struktury nadnárodní společnosti

The impact of the Financial Crisis on changes of the organizational structure of the Multinational Corporation
Anotácia:
Cílem bakalářské práce s názvem "Vliv finanční krize na změny organizační struktury nadnárodní společnosti" je analýza vlivu, který měla nedávná finanční krize na organizační strukturu společnosti OMV a to na příkladu jedné konkrétní divize této společnosti. Práce je rozdělena do čtyř částí: do úvodu, teoretické části, praktické části a závěru. Nejdříve jsou definovány základní pojmy související s …viac
Abstract:
The aim of the Bachelor's Thesis "The impact of the Financial Crisis on changes of the organizational structure of the Multinational Corporation" is the analysis of the impact of the recent Financial crisis on the organizational structure of OMV company. The impact is showed on one division of this company. The work is divided into four parts: introduction, theoretical part, practical part and conclusion …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedúci: Milan Malý
  • Oponent: Aleš Kubíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59641