Bc. Johana Holubová

Diplomová práce

Vliv konfese na percepci marketingových sdělení – věřící (katolíci) jako specifická cílová skupina

The Influence of Conffesion on The Perception of Marketing Communications – Belivers (Catholics) as a Specific Target Group
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá percepcí marketingových sdělení, věřící veřejností, resp. katolickou veřejností v České republice. Je rozdělená na kapitoly, které jsou i tématickými celky. První celek popisuje vnímání marketingových sdělení, ale i například obchodu katolickou veřejností, vychází zde hlavně z Bible a životopisů svatých. Druhá část je věnovaná marketingové komunikaci, tedy marketingovému …více
Abstract:
Major of this master thesis is perception of marketing communications, the believers, respectively catholic public in Czech Republic. It is divided into chapters, which are also thematic units. First unit describes not only the perception of marketing communications, but also the perception of trade of the catholic public here based mainly on the bible and biographies of Saints. Second unit deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní