Lucie PROCHÁZKOVÁ

Diplomová práce

Emotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Die gerettete Zunge" von Ellias Canetti

Emotionality in German-speaking literature in the second half of the 20. century on example of the novel "Die gerettete Zunge" by Ellias Canetti
Abstract:
This diploma thesis deals with emotionality with an example on the Novel The Tongue Set Free by austrian author Elias Canetti, where the attention is primarly focused on parental love. The issue is unconditional mutual love from father to his son and hard and strict love of mother, who behaves to her son with mockery, cruelty and contempt. The teoretical part deals with terms like e.g. emotionality …více
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o emocionalitě, vyjádřené na příkladu románu Zachráněný jazyk od rakouského spisovatele Eliase Canettiho, přičemž je pozornost zaměřena především na rodičovskou lásku. Jedná se o bezpodmínečnou vzájemnou lásku otce vůči svému synovi, a tvrdou a přísnou lásku matky, která se vůči synovi staví s výsměchem, krutostí a pohrdáním. Teoretická část se zabývá pojmy, jako je např …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016
Zveřejnit od: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Emotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Die gerettete Zunge" von Ellias Canetti. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura