Bc. Lukáš Kakos

Master's thesis

Webová knihovna materiálů pro Blender

Web Library for Blender Materials
Abstract:
Obsahem práce je popis tvorby materiálů pro 3D modelovací program Blender a jeho nástroj pro zobrazování Blender Cycles. V~praktické části je obsahem práce vytvoření webové aplikace pro prohlížení, organizaci a řazení materiálů a vytvoření několika materiálů pro Blender Cycles. Výsledná webová aplikace umožňuje uživatelům rychlé prohlížení, vyhledávání a stahování materiálů.
Abstract:
This thesis describes how to create materials for 3D software Blender and its rendering engine Cycles. The aim of practical part is to create web application for browsing, organization and sorting of materials and creation of materials for Blender Cycles. The resulting website offers its users fast browsing, searching and downloading of materials.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Reader: Mgr. Jan Čejka, Mgr. Lukáš Pevný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky