Bc. Martina Mrázová

Bakalářská práce

Trust versus nadace při správě majetku

Trust versus Foundation in Property Administration
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Trust vs. foundation in terms of property management” is to analyze these two institutes with regards to historical, legislative and practical point of view. The first part of the thesis pays attention to Czech trust funds which are equivalent to trusts. More specifically this part is concerned with the history of this institute, its legislative form in the new Czech …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Nadácia verzus trust pri správe majetku“ je analýza týchto dvoch právnych inštitútov z historického, legislatívneho a praktického hľadiska, zameriavajúc sa najmä na oblasť správy majetku. V prvej časti práce sa pozornosť venuje zvereneckým fondom, ktoré sú obdobou tzv. trustu. Konkrétne sa zameriava na dejiny tohto inštitútu, jeho legislatívnu úpravu v novom občianskom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia