Pavla Cahová

Bachelor's thesis

Finanční analýza vybrané společnosti ve vazbě na výkaz zisku a ztráty v podmínkách ČR

Financial Analysis of a Selected Company in Relation to Profit and Loss Statement in the Czech Republic Conditions
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat výkonnost vybrané společnosti zabývající se autobusovou dopravou ve vazbě na údaje z výkazu zisku a ztrát. Na základě zjištěných výsledků zpracovat vlastní návrh pro případné zlepšení finančního vývoje společnosti a tento návrh ověřit.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Travel/Tourism

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.