Bc. Andrea Blahutová

Diplomová práce

CLEA imobilizace enzymů z hub bílé a hnědé hniloby

CLEA immobilization of enzymes from white and brown rot fungi
Anotace:
Vhodnou kokultivací hub lze dosáhnout synergického působení jejich enzymatických systémů a získat tak enzymy o přirozeně vyšší aktivitě. V této diplomové práci byla hledána houba hnědé hniloby, jež by indukovala aktivitu lakázy (Lac), kterou produkuje známá houba bílé hniloby Trametes versicolor. Na základě screeningu kokultivací této houby s houbami hnědé hniloby (Daedalea quercina, Fomitopsis pinicola …více
Abstract:
The appropriate co-cultivation of fungi can lead to a synergic interaction between the enzymatic systems, resulting into the production of enzymes with naturally higher activity. In this diploma thesis, we looked for a brown rot fungi, which would induce the activity of laccase produced by the already well known white rot fungus Trametes versicolor. Based on the screening of the co-cultivations of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin