RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.

Disertační práce

Speciace rtuti ve vybraných složkách životního prostředí

Speciation of mercury in selected environmental compartments
Anotace:
Kontaminace prostředí rtutí je závažný problém současnosti. Důsledkem dálkového přenosu se jedná o globální polutant a sloučeniny rtuti se vyskytují ve všech složkách životního prostředí. Toxicita rtuti je silně závislá na konkrétní chemické formě. Zhodnocení souvisejících rizik v první řadě vyžaduje robustní metody stanovení jejích forem. Pouze s využitím kvalitních nástrojů speciační analýzy může …více
Abstract:
Environmental contamination with mercury is a serious problem of today. Mercury compounds occur in all environmental compartments due to long‑range transport of mercury through the atmosphere. The toxicity of mercury is strongly dependent on the particular chemical form of the element. Assessing the associated risks requires robust techniques for the determination of individual mercury forms. The understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc., doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie