Jiří Pohnán

Diplomová práce

Interpretace a zvukové pojetí nahrávek Smetanova kvartetu e moll

INTERPRETATION AND SOUND RENDITION OF THE RECORDINGS OF SMETANA´S QUARTET IN E MINOR

Anotace:
Cílem této práce je interpretační a zvuková analýza nahrávek Smetanova kvartetu e moll „Z mého života“. Pro tento účel jsme vybrali nahrávky: Českého, Smetanova, Lindsay, Škampova a Haasova kvarteta. Metodou analýzy určíme charakter složek, které se podílely na vyznění skladby, a jednotlivé výstupy porovnáme. Výsledkem by mělo být získání uceleného pohledu na tuto problematiku.
Abstract:
The goal of this study is an interpretative and sound analysis of the recordings of Smetana's quartet in E minor, "From My Life". For this purpose recordings of The Bohemian Quartet, The Smetana Quartet, The Lindsay String Quartet, The Skampa Quartet and The Pavel Haas Quartet were selected. By a method of analysis, we determined character of the components involved in the impression of the composition …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební interpretace

Klíčová slova

Smetana Bedřich 1824-1884

Klíčová slova

smyčcový kvartet

Klíčová slova

hudební analýzy

Klíčová slova

zvukové záznamy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav RYBÁŘ
  • Oponent: Sylva STEJSKALOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 9. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební režie