Bc. Michaela Holíková

Bakalářská práce

Zrakové postižení dítěte a jeho vliv na život rodiny

Visually impaired child and its impact on family life
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zrakovým postižením a jeho vlivem na život rodiny. Jejím cílem bylo zjistit, do jaké míry ovlivňuje postižení jednotlivé členy rodiny i širší okolí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, kdy teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou zrakového vnímání a zrakových poruch. Následně se práce věnuje zrakovým vadám. Zabývá se jejich klasifikací, diagnostikou …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with visual impairment and its impact on life of the family. We wanted to find out influences on family members and people surrounding the family. The work is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part focuses on the problems of visual perception, visual disturbances and visual defects. It also deals with the classification, diagnosis and etiology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta