Melita Chavdarova, M.Sc.

Disertační práce

Nucleases in DNA repair

Nucleases in DNA repair
Anotace:
Abstrakt DNA dvouřetězcové zlomy patří k nejvíce škodlivým a mutagenním poškozením DNA, které mohou mít za následek závažné chromosomové aberace, zastavení buněčného cyklu a buněčnou smrt. V buňkách se proto vyvinuly dva hlavní mechanismy na opravu těchto poškození: nehomologické spojování konců (NHEJ) a homologní rekombinace (HR). K účinné opravě dvouřetězcových zlomů je nutná přítomnost enzymů, které …více
Abstract:
Abstract The DNA double-strand breaks (DSBs) are considered to be one of the most toxic and mutagenic forms of DNA lesions which could lead to severe genetic aberrations, cell cycle arrest and cell death. Therefore cell have evolved two major pathways to deal with the repair of DSBs: non-homologous end joining (NHEJ) and homologous recombination (HR). A network of conserved enzymes with helicase and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., Mgr. Martin Mistrík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta