MUDr. Eva Ganovská, Ph.D.

Disertační práce

Využití natriuretických peptidů u srdečního selhání a infarktu myokardu

Application of natriuretic peptides in heart failure and myocardial infarction
Anotace:
Srdeční selhání spolu s infarktem myokardu jsou nejčastější kardiologické diagnózy vedoucí k hospitalizaci a také diagnózy s vysokým podílem na mortalitě u globální populace. Tato dizertační práce je tvořená třemi částmi. První část je teoretickým úvodem do problematiky srdečního selhání, infarktu myokardu a natriuretických peptidů. Druhá a třetí část je tvořená výsledky naších klinických výzkumů. …více
Abstract:
Heart failure and myocardial infarction are the most common cardiological diagnoses leading to hospitalization as well as diagnosis with a high mortality rate in global population. This dissertation consists of three main parts. The first part deals with a theoretical introduction to the problems of heart failure, myocardial infarction and natriuretic peptides. The second and third part contains results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 2. 2019
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
  • Oponent: doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta