Mgr. Daniel Marek

Bakalářská práce

Fitness a fotbal - trénink v posilovně

Fitness and football - training in the gym
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je Fitness ve fotbale – trénink v posilovně. Cílem byl zkompletovat zásobník cviků do posilovny pro rozvoj tělesné síly určený fotbalovým hráčům a trenérům. Cviky jsou cíleny na všechny svalové partie. Jedná se o cviky na strojích, s vlastní vahou, s činkami a s míči.
Abstract:
Topic of this bachelor thesis is Fitness in soccer – training in gym. The aim was to have a complete summary of exercises in gym for development body strength intended for soccer players and refugees. The exercises are aimed at all muscle groups. These are exercises on machines, exercises with their own weight, with weights and balls.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport