Jana NOSKOVÁ

Bakalářská práce

Způsoby návrhu databáze nástrojem MySQL Workbench

Ways of database design for tool MySQL Workbench
Anotace:
Tato práce obsahuje manuál pro modelování dat nástrojem MySQL Workbench. Podrobněji jsou popsány různé způsoby tvorby fyzického datového modelu čili databáze. Všechny cesty byly otestovány vybranými subjekty. Díky tomuto testování bylo vytvořeno zhodnocení jednotlivých způsobů a nalezení toho, který je nejvhodnější pro skupiny uživatelů s různými znalostmi.
Abstract:
This document contains a manual for data modeling by database tool MySQL Workbench. The ways of database creation are described in detail. These methods were tested by chosen subjects. The final review was made based on this testing and the most suitable method was chosen for users with different knowledge.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOSKOVÁ, Jana. Způsoby návrhu databáze nástrojem MySQL Workbench. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy