Jana NOSKOVÁ

Bachelor's thesis

Způsoby návrhu databáze nástrojem MySQL Workbench

Ways of database design for tool MySQL Workbench
Abstract:
Tato práce obsahuje manuál pro modelování dat nástrojem MySQL Workbench. Podrobněji jsou popsány různé způsoby tvorby fyzického datového modelu čili databáze. Všechny cesty byly otestovány vybranými subjekty. Díky tomuto testování bylo vytvořeno zhodnocení jednotlivých způsobů a nalezení toho, který je nejvhodnější pro skupiny uživatelů s různými znalostmi.
Abstract:
This document contains a manual for data modeling by database tool MySQL Workbench. The ways of database creation are described in detail. These methods were tested by chosen subjects. The final review was made based on this testing and the most suitable method was chosen for users with different knowledge.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOSKOVÁ, Jana. Způsoby návrhu databáze nástrojem MySQL Workbench. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Computer Science and Engineering / Information Systems