Bc. Marek LAŠTOVICA

Bakalářská práce

Využití úkolově orientovaného přístupu v terapeutické komunitě pro drogově závislé.

Usage task oriented access in therapeutic community for drugs addiction.
Anotace:
Aplikace úkolového přístupu v terapeutické komunitě Fides, Bílá Voda. Nalezení možností jeho využití. Vymezení okruhů využití úkolového přístupu a vytvoření konkrétních postupů při práci s takto specifickým klientem. Prozkoumání efektu na zlepšení životní situace klienta. Pokusit se o propojení sociální práce se zdravotnictvím, tak aby výsledný efekt byl přínosem pro klienty a posunem v mezioborovém …více
Abstract:
Application of a task approach in therapeutical community Fides, Bílá Voda. Finding various possibilities and correct use of the task approach. Defining the target areas for use of this task approach and creating particular procedures for working with this specific client. Evaluation of an effect on improvement of the client?s living situation. Attempt to link social work to healthcare system, so that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAŠTOVICA, Marek. Využití úkolově orientovaného přístupu v terapeutické komunitě pro drogově závislé.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií