Bc. Denisa Svobodová

Diplomová práce

Vliv vybraných faktorů na šikanu na středních školách

The effect of selected factors on bullying at grammar schools
Anotace:
Tématem této diplomové práce je zkoumání faktorů, které mohou mít nějaký význam v oblasti šikany mezi dětmi na středních školách. Hlavním zdrojem jsou PISA data, kterými se zabývá první část práce. Další část práce je zaměřena na konkrétní faktory, které byly testovány a jejich popisné statistiky. Závěrem práce je použitý model, ukazující jistou závislost vybraných faktorů na šikanování žáků mezi sebou …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is scrutiny of different factors which could have significance in sphere of bullying between children in high school. The main resource are PISA data which are analyzed in the first part of the thesis. The other part is aimed on particular factors which were tested and their descriptive statistics. In conclusion of this paper is used model showing a certain dependence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma