Theses 

Aplikace imunochemické metody ELISA v analytice životního prostředí – Bc. Petr Cviček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie materiálů

Bc. Petr Cviček

Bakalářská práce

Aplikace imunochemické metody ELISA v analytice životního prostředí

Applications of Immunochemical Method ELISA in Environmental Analysis

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá popisem laboratorní metody ELISA. Úvodní část se věnuje rozboru jednotlivých složek testu. Od použitých chemikálií až po přístrojové vybavení. Dále jsou vysvětlena různá uspořádání metody. Možné využití metody ELISA pro analýzu a detekci látek v oblasti životního prostředí je cílem závěrečné části práce. Jsou popsány možnosti detekce toxinů, endokrinních disruptorů, léčiv, alergenů a GMO. Výsledky testů ELISA jsou srovnávány s alternativními metodami.

Abstract: This bachelor thesis is concerned to the description of the ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). The first part is devoted to analysis of individual components of the test. From used chemicals to the instrumentation. In addition, various configurations of ELISA are explained. The final aim of the work is the possible use of ELISA for the analysis and detection of substances in the environment. The possibility of detection of toxins, endocrine disruptors, pharmaceuticals, allergens and GMOs is described and compared with alternative methods.

Klíčová slova: ELISA, environmentální analýza, laboratorní metoda, detekce, toxiny, endokrinní disruptory, alergeny, GMO, léčiva, pesticidy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21481 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Cviček, Petr. Aplikace imunochemické metody ELISA v analytice životního prostředí. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 16:13, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz