Mgr. Tereza KLEMENSOVÁ

Disertační práce

Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

The toponymy of Czech borderlands after the year 1945 (as a case study of chosen municipalites of the region of Jeseníky)
Anotace:
Dizertační práce s názvem Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka) popisuje a analyzuje toponymii bývalého okresu Jeseník po roce 1945. Oikonyma jsou sledována v rámci celého okresu, anoikonyma a urbanonyma pouze ve vybraných obcích. Tato oblast byla od středověku osidlována německojazyčným etnikem, a velká část jmen proto byla německého původu. Po druhé světové …více
Abstract:
My doctoral thesis Toponymy of the Czech borderlands after 1945 (as a case study of chosen municipalities of the Jeseník district) describes and analyses the toponymy of the former district of the Jeseník after the year 1945. Place names are observed within the whole district, while field names and street names only in chosen municipalities. This area was settled by German speaking ethnic group since …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEMENSOVÁ, Tereza. Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka). Ostrava, 2019. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk

Práce na příbuzné téma