Mgr. Tereza KLEMENSOVÁ

Doctoral thesis

Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

The toponymy of Czech borderlands after the year 1945 (as a case study of chosen municipalites of the region of Jeseníky)
Abstract:
Dizertační práce s názvem Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka) popisuje a analyzuje toponymii bývalého okresu Jeseník po roce 1945. Oikonyma jsou sledována v rámci celého okresu, anoikonyma a urbanonyma pouze ve vybraných obcích. Tato oblast byla od středověku osidlována německojazyčným etnikem, a velká část jmen proto byla německého původu. Po druhé světové …more
Abstract:
My doctoral thesis Toponymy of the Czech borderlands after 1945 (as a case study of chosen municipalities of the Jeseník district) describes and analyses the toponymy of the former district of the Jeseník after the year 1945. Place names are observed within the whole district, while field names and street names only in chosen municipalities. This area was settled by German speaking ethnic group since …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLEMENSOVÁ, Tereza. Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka). Ostrava, 2019. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Philology / Czech Language