Bc. Martina Růžičková

Bakalářská práce

Implementace softwaru Koha do knihovny střední školy: Případová studie pro Masarykovu střední školu zemědělskou a vyšší odbornou školu v Opavě

The Implementation of the Software Koha into the High School Library The Case study for Masaryk secondary school of agriculture and Higher Vocational School in Opava
Anotace:
Bakalářská práce popisuje proces implementace softwaru Koha do knihovny střední školy. Jde o případovou studii pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu v Opavě a práce se zabývá celým procesem nasazení opensource systému Koha do knihovny střední školy, aby nahradil dosud využívaný lístkový katalog a lístkový výpůjční systém. Práce popisuje celý proces implementace od instalace …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the process of implementation of the software Koha into a high school library. This is the case study for Masaryk secondary school of agriculture and Higher Vocational School in Opava and it deals with the entire process of deployment of the opensource software Koha into the school library in order to replace a card catalogue and a card borrowing system which have been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: Mgr. Michal Denár

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta