Theses 

Implementace softwaru Koha do knihovny střední školy: Případová studie pro Masarykovu střední školu zemědělskou a vyšší odbornou školu v Opavě – Bc. Martina Růžičková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Růžičková

Bachelor's thesis

Implementace softwaru Koha do knihovny střední školy: Případová studie pro Masarykovu střední školu zemědělskou a vyšší odbornou školu v Opavě

The Implementation of the Software Koha into the High School Library The Case study for Masaryk secondary school of agriculture and Higher Vocational School in Opava

Abstract: Bakalářská práce popisuje proces implementace softwaru Koha do knihovny střední školy. Jde o případovou studii pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu v Opavě a práce se zabývá celým procesem nasazení opensource systému Koha do knihovny střední školy, aby nahradil dosud využívaný lístkový katalog a lístkový výpůjční systém. Práce popisuje celý proces implementace od instalace systému na školní server přes popis možností zavedení záznamů a uložení knižních jednotek do databáze. Dále popis možností uložení uživatelských účtů a přípravy na spuštění provozu s potřebou zaškolit školní knihovnici v běžné práci se systémem, až po shrnutí nalezených problémů a jejich řešení. Bakalářská práce má sloužit dalším institucím jako návod, jak lze se systémem pracovat a využívat jej i v malé školní knihovně.

Abstract: This bachelor thesis describes the process of implementation of the software Koha into a high school library. This is the case study for Masaryk secondary school of agriculture and Higher Vocational School in Opava and it deals with the entire process of deployment of the opensource software Koha into the school library in order to replace a card catalogue and a card borrowing system which have been used so far. This thesis describes the whole process – the installation of the system on the school server, the choices of uploading records and saving of book units to a database or the choices of saving of user’s accounts. It also includes preparations to run the software and the instructions to train a librarian to be able to work with it. In conclusion, this thesis shows some problems which may occur during the implementation and their solution. This work could be used as a manual for other institutions which would like to use the system. It reveals how to work with the system and how to use it in any small school library.

Keywords: Open-source systém Koha, implementace knihovního systému, automatizovaný knihovní systém, modernizace školní knihovny, Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě, Open-source software Koha, Implementation of the library system, Automated library system, Modernization of the school library, Masaryk secondary school of agriculture and Higher Vocational School in Opava

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Reader: Mgr. Michal Denár

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 19:21, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz