Bc. Gabriela SKULINOVÁ

Diplomová práce

Postoje veřejnosti k legalizaci měkkých drog ve vztahu k sociodemografickým faktorům

Public attitudes legalization of soft drugs towards socialdemographic factors
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na postoje veřejnosti k legalizaci ilegálních návykových látek s akceptovatelným rizikem užívání z konopí ve vztahu k sociodemografickým faktorům. Teoretická část se člení do sedmi kapitol. Po úvodu je definice návykové látky a dalších pojmů z drogové problematiky. Další kapitoly jsou věnovány konopí, ilegálním návykovým látkám s akceptovatelným rizikem užívání z konopí …více
Abstract:
The thesis is focused on the public attitudes legalization of soft drugs towards socialdemographic factors. The theoretical part divides into seven chapters. After preamble are definitions of addictive substance and other terms out of drug problems. The other chapters are devoted to the cannabis, illegal soft drugs from cannabis and legalization cannabis for medical purposes. Also is approached legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKULINOVÁ, Gabriela. Postoje veřejnosti k legalizaci měkkých drog ve vztahu k sociodemografickým faktorům. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta