Bc. Zuzana Nováková, DiS.

Bachelor's thesis

Procesy získávání, adaptace a motivace zaměstnanců

Processes of acquisition, adaptation and motivation of employees
Anotácia:
Tato práce se zabývá problematikou získávání zaměstnanců, jejich adaptace a motivace. Cílem práce je na základě praktického šetření navrhnout řešení, která by zvýšila pracovní spokojenost a motivaci zaměstnanců. Teoretická část je věnována způsobu získávání zaměstnanců a jejich následnému výběru, charakteristice adaptace a orientace nových zaměstnanců a charakteristice pracovní spokojenosti a motivace …viac
Abstract:
This thesis focuses on employee acquisition, their adaptation and motivation. The aim of the thesis is based on field research to propose solutions which would increase satisfaction and motivation of employees. The theoretical part describes methods of employee acquisition and follow-up selection, characteristics of adaptation and orientation of new employees and characteristics of employee satisfaction …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní