Nikola HLUBUČKOVÁ

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta/klienta s Crohnovou nemocí

Complex nursing care for a patient / client with Crohn's disease
Anotace:
V bakalářské práci se zabýváme komplexní ošetřovatelskou péči o pacienta s Crohnovou chorobou výhradně v domácím prostředí. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na onemocnění gastrointestinálního traktu a jeho rozdělení. Dále charakteristiku Crohnovy choroby, její historii, klasifikací, diagnostikou, léčbou, rizikovými faktory a komplikacemi …více
Abstract:
In the bachelor's thesis we deal with comprehensive nursing care for a patient with Crohn's disease exclusively in the home environment. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on diseases of the gastrointestinal tract and its distribution. Furthermore, the characteristics of Crohn's disease, its history, classification, diagnosis, treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daša Stupková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLUBUČKOVÁ, Nikola. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta/klienta s Crohnovou nemocí. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra