Bc. Jan Pěkný

Diplomová práce

Metody výuky na střední škole v době koronavirové krize a jejich využití v budoucnu

Teaching Methods in Secondary Schools During the Coronavirus Crisis and Their Use in the Future
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výukovými metodami používanými během koronavirové krize. Jedním z hlavních cílů bylo zjistit dopad této krize na studenty. Část této práce představuje příklady klasického způsobu výuky i příklady distančního vzdělávání a jejich možného propojení do takzvané hybridní výuky. Dále jsou zde tyto metody srovnávány a zjišťujeme jejich výhody a nevýhody. Druhá část této práce …více
Abstract:
This diploma thesis deals with teaching methods used during the corona-virus crisis. One of the main goals was to find out the impact of this crisis on students. Part of this work presents examples of the classical way of teach-ing as well as examples of distance education and their possible connection to the so-called hybrid teaching. Furthermore, these methods are compared, and we are trying to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta