Mgr. Radek Neuman

Bakalářská práce

Zodiac jako odchylka žánru kriminálního thrilleru a rekonstrukce mediální historie

Zodiac as variance of a criminal thriller genre and reconstruction of medial history
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje film Zodiac (2007) Davida Finchera z neoformalistické perspektivy. Hlavním cílem práce je vysvětlit přítomnost a funkci dominantního konstrukčního principu díla: tedy odlišného přístupu k subžánru kriminálního thrilleru o sériovém vrahovi. Práce se zabývá širším (ekonomickým a kulturním) kontextem a na příkladech ve vyprávění a stylu filmu předkládá odlišnosti a variace …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the film Zodiac (2007) directed by David Fincher from neoformalistic perspective. The main goal of this work is to explain the presence and the function of a dominant design principle: a different approach to the subgenre of crime thriller about a serial killer. This work deals with a broader (economic and cultural) context and examples in a narrative and a style and both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marie Barešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta