Bc. Jana KREJČÍ

Diplomová práce

Fuzzy rozšíření Saatyho AHP

Fuzzy extension of Saaty's AHP
Anotace:
Cílem práce bylo provést fuzzifikaci Saatyho analytického hierarchického procesu a metodu předvést na reálném rozhodovacím problému. Fuzzifikace je prováděna za použití trojúhelníkových fuzzy čísel. V práci jsou postupně fuzzifikovány jednotlivé kroky Saatyho AHP. U jednotlivých kroků jsou zmíněny postupy výpočtů běžně používané jinými autory, poté jsou navrženy vhodnější postupy výpočtů a srovnání …více
Abstract:
The aim of the thesis was to fuzzify Saaty´s analytic hierarchy process and to apply this method to real decision making problem. Fuzzification is made by using triangular fuzzy numbers. In the thesis, all parts of Saaty´s AHP are fuzzified step by step. At each step, methods usually used by another authors are shown at first, and then, proper methods are proposed. Comparison of the former methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012
Zveřejnit od: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJČÍ, Jana. Fuzzy rozšíření Saatyho AHP. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ktrhvg ktrhvg/2
27. 3. 2012
Složky
Soubory
Marklová, E.
28. 3. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.