Theses 

Styly řízení a vedení pracovníků v konkrétní organizaci – Bc. Jakub Šíma

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jakub Šíma

Diplomová práce

Styly řízení a vedení pracovníků v konkrétní organizaci

Styles of the Management and Leadership of Employees in a Specific Organization

Anotace: Předmětem diplomové práce jsou styly řízení a vedení pracovníků v konkrétní organizaci. První část práce je věnována základním teoretickým východiskům týkajících se řízení a vedení pracovníků, podstatě řízení a vedení, osobnostem manažera a leadera a nástrojům řízení a vedení, které používají. Hlavní částí je charakteristika jednotlivých stylů řízení a vedení lidí. Praktická část je zaměřena na průzkum v konkrétní organizaci a na základě dosažených výsledků šetření jsou určeny současné styly vedení manažerů podniku. Závěr práce obsahuje návrhy možných opatření pro zlepšení současného stavu řízení a vedení pracovníků v konkrétní organizaci.

Abstract: The subject of the submitted thesis are styles of leading and managing employees in a particular organisation. The first part of the thesis deals with theoretical bases regarding to leading and managing employees, the essence of leading and managing, the personalities of manager and leader, and the ways they use to manage and lead employees. The main part of the thesis is focused on the characteristics of particular styles of managing and leading people. The practical part of the thesis is oriented on the research in a particular organisation, and current managers styles of leading are based on achieved results of the research. Finally, suggestions of possible steps in order to improve current situation and to enhance leading of employees in a specific organization are made.

Klíčová slova: management, leadership, styly řízení, styly vedení, vedení pracovníků

Keywords: management, leadership, management styles, leadership styles, leading of employees

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/3644 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 03:40, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz