Michaela Blablová

Master's thesis

Teritoriální spory Číny v Jihočínském a Východočínském moři

Territorial disputes of China in South and East China Sea
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou námořních teritoriálních sporů Číny. Jejím cílem je na základě teorií mezinárodních vztahů a zahraniční politiky Čínské lidové republiky navrhnout a diskutovat možná řešení těchto sporů v Jihočínském a Východočínském moři. První teoretická část práce definuje územní spory a uvádí teorie mezinárodních vztahů. Druhá kapitola je zaměřena na konkrétní zahraniční …more
Abstract:
This final thesis follow up the issue of maritime territorial disputes of China. Its aim is to propose and discuss possible solutions in the South and East China Sea, based on the theory of international relations and foreign policy of the People's Republic of China. The theoretical part of the thesis defines territorial disputes and introduces the theory of international relations. The second chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2018
  • Supervisor: Jan Martin Rolenc
  • Reader: Radka Havlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74806