Bc. Helena Bordovská

Diplomová práce

Projekt využití nástrojů controllingu ve společnosti

Project of Utilization of Controlling Tools in Company
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení systému controllingu ve společnosti a poskytnutí návrhu na jeho zlepšení. Teoretická část popisuje controlling se zaměřením na nástroje, kterých využívá. V analytické části je společnost představena, je provedena situační analýza, analýza aktuálního stavu controllingu a jsou navrženy změny v systému controllingu ve společnosti. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného …více
Abstract:
The thesis is focused on the assessment of the controlling system in the company and providing a proposal for improvement. The theoretical part describes controlling the focus on used tools. In the analytical part is the company introduced, is performed the situation analysis, analysis of the actual state of controlling and proposed changes in the controlling system in the company.The diploma work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Ševčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management