Bc. Matěj Samek

Diplomová práce

Úprava materiálových toků ve společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Adaptation of material flow in Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku materiálových toků ve společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Teoretická část práce je věnována materiálovým tokům v rámci logistického řetězce. Předmětem zájmu jsou také aktivní a pasivní logistické prvky. Je provedena analýza materiálového toku mezi společnostmi Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a M. Preymesser Logistika, spol …více
Abstract:
The work focuses on material flow issue in Continental Automotive Czech Republic s.r.o. company. Theoretical part of this work is about material flow in terms of logistics chain. Subject of interest is also active and passive logistics elements. Analysis of material flow between Continental Automotive Czech Republic s.r.o. and M. Preymesser Logistika, spol. s r.o. is made. Then there are proposed modifications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Samek, Matěj. Úprava materiálových toků ve společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o.. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika