Žaneta TODEROVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Sociální práce se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení u osob v nepříznivé životní situaci na městském obvodě Ostrava-Jih

Social work focusing on the prevention of social exclusion of people experiencing negative life events in the Ostrava-Jih municipal district
Anotace:
Tématem bakalářské práce je oblast sociální práce se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení u osob v nepříznivé životní situaci, žijících v městském obvodu Ostrava-Jih. Cílem bakalářské práce je identifikovat hlavní faktory, spojené se sociálním vyloučením osob v nepříznivé životní situaci a stanovit metody sociální práce, které daní sociální pracovníci aplikují k řešení potřeb této cílové skupiny …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on social work, concentrating on preventing the social exclusion of people in difficult life situations living in the municipal district of Ostrava-Jih. The aim of the thesis is to identify the main factors connected to the social exclusion of people in difficult life situations and to determine the social work methods used by social workers to address the needs of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TODEROVÁ, Žaneta. Sociální práce se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení u osob v nepříznivé životní situaci na městském obvodě Ostrava-Jih. Ostrava, 2024. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií