Mgr. Denisa Wieczoreková

Master's thesis

Autistic Features in Patients Suffering from Chronic Depression

Autistic Features in Patients Suffering from Chronic Depression
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá přítomností autistických rysů u pacientů trpící chronickou depresí. Pomocí baterie sebeposuzovacích dotazníků zahrnující Autism Quotient Questionnaire, Empathy Quotient Questionnaire a Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire byla explorována přítomnost a míra deficitů, které se typicky vyskytují u pacientů trpící poruchou autistického spektra. Mezi tyto sledované deficity …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the presence of autistic features in chronic depressive patients. Our test methods include self-report measures like Autism Quotient Questionnaire, Empathy Quotient Questionnaire and Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire. With these instruments we explored the presence and degree of autistic traits such as empathy, communication, social skills or alexithymia. In our …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedúci: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Psychology / Psychology