Mgr. Lydie Dudová, Ph.D.

Disertační práce

Vegetation history of the Jeseníky Mts on local and regional scale

Vegetation history of the Jeseníky Mts on local and regional scale
Anotace:
Dizertační práce je zaměřena na holocénní historii vegetace v Jeseníkách. Zkoumaná oblast je nejvýchodnější evropské hercynské pohoří s přirozeným alpínským bezlesím, která vykazuje přechodné rysy k oblasti Západních Karpat. Paleoekologický výzkum byl dosud zaměřen na vrcholové polohy, zatímco oblast středních nadmořských výšek zůstává neprozkoumána. Zaměřila jsem se proto na získávání nových dat ze …více
Abstract:
The thesis deals with the Holocene vegetation history in the Jeseníky Mts. The studied region is the easternmost Hercynian mountain range in Europe, showing transitional features to the Western Carpathians and containing an isolated alpine treeless zone. Palaeoecological research has been mostly focused on summit sites, whereas the middle altitudes remain quite unexplored. I aimed to obtain new original …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 12. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., prof. dr. hab. Mariusz Lamentowicz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta