Mgr. Hana Ondřejová

Rigorózní práce

Investiční zprostředkovatel z hlediska compliance

Regulatory compliance of investment intermediaries
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá jednotlivými aspekty činnosti investičního zprostředkovatele. Velký prostor je věnován poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů a službě investiční poradenství. V práci jsou rozebrány jednotlivé pojmy související s touto problematikou (např. investiční zprostředkovatel, investiční poradenství a vázaný zástupce). Dále se tato práce soustředí na požadavky vztahující …více
Abstract:
The object of this thesis is the aspects of a role of investment intermediaries. It deals with the legal regulation of the provision of investment services and reception and transmission of orders. It provides theoretical background to the key words in this area (e.g. investment intermediary, provision of investment services and tied agent). It focuses closely on the legal regulation of investment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Oponent: JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta