Mgr. Jitka Bělíková, Ph.D.

Disertační práce

Význam denzitometrie oční čočky stanovené na Pentacamu pro operaci katarakty

The importance of lens densitometry performed on Pentacam for cataract surgery
Anotace:
Denzitometrie oční čočky u pacientů s kataraktou představuje moderní přístup k objektivní klasifikaci a gradingu katarakty. V naší práci ověřujeme opakovatelnost a reprodukovatelnost měření denzity oční čočky na přístroji Pentacam HR. Protože neexistuje jednotně přijímaný objektivní grading katarakty, analyzujeme různé možnosti měření denzity, které přístroj nabízí. Jednotlivé měřené parametry analyzujeme …více
Abstract:
Optical densitometry in cataract patients represents a modern approach towards objective classification and grading of the disease. In our work we assess repeatability and reliability of densitometry measurement performed on the Pentacam HD device. As there are currently no widely recognized objective grading protocol for cataract, we analyze various measurements modes, which can be completed on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 3. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská biofyzika (čtyřleté) / Lékařská biofyzika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.