Michaela LUDVÍKOVÁ

Bakalářská práce

Prevence a rizika závislostí dětí a dospívajících

Prevention and danger of children´s and adolescent´s addictions
Anotace:
Práce se zabývá problematikou drog u dětí a dospívajících. První část práce je zaměřena teoreticky, vymezuje pojem závislost, vznik závislosti, příčiny závislosti, projevy závislostí a druhy závislosti. Dále je popisována školní prevence závislosti, projekty Minimálního preventivního programu realizované na I. a II. stupni ZŠ a MŠ O. Pavla v Buštěhradě. V druhé části práce je charakteristika a podmínky …více
Abstract:
The Work deals with the problems of drug in children and adolescents. The first part is theoretical, it?s defines term addiction, origin of the addiction, causes of the addiction, dependence symptoms and types of addiction. Then it is describe shool based prevention of addiction, projects of minimum presentation program implemented in I. & II. Primary school O. Pavel in Bustehrad. Characteristic is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Kynštová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUDVÍKOVÁ, Michaela. Prevence a rizika závislostí dětí a dospívajících. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.